هنگامی که غلظت اکسیژن مورد نیاز در طی مسیر درمان تغییر می کند، ماسک بالغ آئروسل، با انتخاب 6 عدد ونچوری، یک گزینه راحت و مقرون به صرفه را برای پاسخگویی به الزامات بیمار را ارائه می دهد.

  • دارای ونچورهای 24% و 28% و31%و35%و 40% و 60%
  • ضد حساسیت

محصولات