ماسک نبولایزر MaxiNeb با مخزن مخزن بزرگ 10 میلی لیتر یکی از کارآمدترین نبولایزرها با حجم کم فضای مرده ( کمتر از 0.7 میلی لیتر) که باعث کاهش از دست دادن دارو میشود

  • MaxiNeb مطابق با استاندارد ISO 5356-1 است و مناسب برای استفاده با تمام ماسک های آئروسل می باشد
  • فرایند انسداد دارو و پایان تحویل دارو می تواند به راحتی از طریق دیوار محفظه روشن دیده شود
  • طرح پایه سه پایه MaxiNeb را پایدار و راست و حتی روی سطوح نامنظم نگه می دارد

محصولات