میزبان شما هستیم در "سمپوزیوم عوارض مکانیکال پس از انفارکتوس حاد میوکارد" با امتیاز بازآموزی که در تاریخ 30 و 31 تیر ماه 1401در تهران برگزار می گردد. ...

بیشتر بخوانید ...

سومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب و اکمو در تاریخ اول تا چهارم اردیبهشت ماه سال 1400 به صورت آنلاین برگزار می شود ...

بیشتر بخوانید ...