میزبان شمائیم در پنجمین کنگره جراحی قاعده جمجمه وهیپوفیز که درتاریخ 26 الی 27
بهمن ماه در سالن همایشهای بیمارستان سینا تهران برگزار میگردد

برچسب ها :