میزبان شماییم در نهمین کنگره مشترک قلب وعروق ایران که به همت انجمن قلب ایران و در تاریخ 5 الی 7 اردیبهشت ماه 1403 ، در سالن همایش های بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار میگردد.