نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی ایران مِد 2023

میزبان شماییم در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی ایران مِد 2023 که در تاریخ 18 لغایت 21 مهر ماه 1402 و در مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب تهران برگزار میگردد.