شانزدهمین کنگره بین المللی فوریت های پزشکی ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی فوریت های پزشکی ایران

میزبان شماییم در شانزدهمین کنگره بین المللی فوریت های پزشکی ایران که به همراه کارگاه احیاء از 13 تا 15 دی ماه 1402 در سالن همایش های بین المللی رازی تهران برگزار می گردد.