• سیستم کمرای Full HD
  • تکنولوژی 3MOS
  • کمرای قابل استریل در محلول
  • قابل استفاده در تمامی فیلدهای اندوسکوپی
  • قابلیت تنظیم میزان نور توسط کمرا بصورت اتوماتیک
  • قابلیت اتصال مستقیم USB جهت ضبط عکس و فیلم های اعمال جراحی

محصولات