• تلسکوپ جهت فیلدهای مختلف اندوسکوپی
  • با تکنولوژی های HD / 4K
  • گروه مختلف لنز با قابلیت اتوکلا / محلول

محصولات