• سیستم شیور آرتروسکوپی ارگونومیک
  • کارکرد با پدال و هندپیس
  • هندپیس قابل اتوکلاو
  • قابلیت تشخیص بلیدهای مختلف
  • قابلیت تنظیم 9 حالت نوسان
  • تنظیم سرعت تا 8000 RPM

محصولات