• سیستم ساکشن و ایریگیشن آرتروسکوپی
  • دارای نمایشگر تنظیمات پیش از عمل و در حین عمل ( جریان و فشار )
  • قابلیت خاموش نمودن خودکار موتور در زمان افزایش فشار از حد تعیین شده
  • دارای تیوب دائم و یکبار مصرف

محصولات