کاتتـر ابلیشـن حرارتـی دارای دو Tip، 4 و 8 میلی متری

  • دارای شش کرو (A- B - C - D - E - F - G)
  • قابل اتصال به هر نوع ژنراتور
  • حرکت دقیق کرو در داخل قلب
  • دارای دو جهت کرو

محصولات