کاتتـر ابلیشـن سرد دارای سه نوع کرو Standard 25mm, Large 33mm, Asymetric 17,25mm

  • سرد کردن دقیق ناحیه ای که نیاز به Ablate دارد، جهت افزایش عمق تخریب بافت
  • دارای دسته ارگونامیک و قفل کرو قابل اتصال به هر نوع ژنراتور و پمپ
  • حرکت دقیق کرو در داخل قلب
  • دارای دو جهت کرو

محصولات