میزبان شماییم در پانزدهمین کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبت های ویژه و درد ایران که به همت انجمن بیهوشی ومراقبتهای ویژه ایران و در تاریخ ۳ الی ۵ خردادماه 1402 و در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار میگردد.