• سیستم HEART LOGIC : که توانایی تشخیص بدتر شدن ناتوانی قلبی را به دستگاه می دهد .
  • تکنولوژی بالای ساخت با طول عمر 3 سال.
  • توانایی MRI 1.5T برای کل بدن
  • تکنولوژی Smart CRT که در انحصار دستگاه های Boston Scientific است و توانایی تشخیص کارکرد(چگونگی،چه زمانی و کجا ضربان سازی) توسط دستگاه برای بیمار فراهم آورد.
  • امکاناتی برای به حداکثر رساندن راندمان سیستم که بواسطه ضربان سازی دو نقطه ای بطن چپ که منجر به افزایش قدرت پاسخگویی سیستم تا 90% می شود.دستگاه های کمپانی Boston Scientific قابلیت ضربان سازی بطنی تا سه نقطه را دارند.
  • امکانات چندگانه قابل برنامه ریزی برای کاستن از شوک های غیر ضروری و نامناسب.
  • سیستم EasyVeiw : کد گذاری حرفی و رنگی برای سهولت در راه اندازی و نصب دستگاه.

محصولات