• 4 دستگاه پمپ در یک دستگاه
  • مناسب فیلدهای لاپاروسکوپی – زنان – آرتروسکوپی – ارولوژی
  • قابلیت استفاده تیوب های یکبار مصرف و دائم
  • استفاده آسان

محصولات